memory fax hampir penuh

pc mesin faxfilem mesin faxcarbon mesin faxmemory full pada mesin fax